Żuławy delty Wisły to kraina od wieków godziwie odpłacająca się człowiekowi za mądre gospodarowanie, sprawną technikę wodną i melioracyjną oraz wysoką kulturę rolną. Nie ma w Polsce regionu w tak wspaniały sposób łączącego niezwykły krajobraz, niesamowitą przyrodę, wielonarodową historię i dziedzictwo kulturowe. Żuławy delty Wisły to krajobraz dla konesera.


Kulinaria żuławskie to smakowita fuzja miejscowych i napływowych tradycji rodzinnych i restauratorskich. Największy wpływ na ich wysoką jakość ma ogromne bogactwo tutejszych, najwyższej jakości produktów hodowli i upraw rolniczych oraz ryb słodkowodnych i morskich. Kuchnia żuławska kształtowała się dawniej wg ówczesnych światowych wzorów mieszczańskich – gdańskich i elbląskich. Wraz z ludnością przybyłą po II wojnie światowej najlepsze tradycje kuchni polskiej są wzbogacane o dawne miejscowe zwyczaje kulinarne. Znany od wieków sposób degustacji machandla jest dzisiaj znakiem rozpoznawczym wielu gdańskich i żuławskich ceremonii i wydarzeń.

The cuisine of the Żuławy region is a delicious fusion of both local and foreign traditions maintained in families and restaurants. Its high standard is significantly influenced by a wide variety of local, high quality animal and crop products, as well as freshwater and sea fish. Long ago, a model of middle class, which used to come to Żuławy from towns like Gdańsk and Elbląg, influenced a local cuisine of that time. The best traditions of Polish cuisine are enriched with old day, local, culinary customs brought by settlers arriving after World War II. Machandel savouring, which has been known for ages, is nowadays a distinctive feature of many ceremonies and events in Gdańsk and Żuławy.


Misja standardu kulinarnego Żuław delty Wisły
Zwiększający atrakcyjność i rozpoznawalność marki regionalnej
standard kulinariów Żuław delty Wisły
dzięki
walorom edukacyjnym i innowacyjnemu wykorzystaniu i promocji wielokulturowości i wyjątkowych zasobów regionu,
w duchu potrzeby zachowania pamięci historycznej i zamiłowania do tradycji i wartości rodzinnych,
daje współczesnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców regionu poczucie dumy i satysfakcji z własnej tożsamości i wspólnotowości,
polepsza koniunkturę w turystyce i agroturystyce,
zwiększa możliwości rozwoju producentom i przetwórcom rolnym i rybnym
tworzy inspiracje kulinarne gastronomikom i gospodyniom,
zapewnia pasjonatom kuchni regionalnej, miłośnikom i odkrywcom regionu, gościom i turystom
gwarantowane, oryginalne, nowe wrażenia i doznania smakowe.