Stowarzyszenie Żuławy jest samorządowym lobby żuławskim, starającym się wpłynąć na podejmowane przez rząd i inne instytucje decyzje dotyczące naszego regionu. Jest to forum współpracy i promocji delty Wisły.

Zrzesza przeszło 20 samorządów żuławskich – gmin i powiatów. Jest organizatorem dorocznego konkursu na najlepszą prace naukową dotyczącą delty Wisły. Promuje Żuławy na Jarmarku św. Dominika. Organizuje i wspiera społeczną ochronę przeciwpowodziową. Jest wydawcą wielu unikatowych publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i naturalnego Żuław.

Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 czerwca 2002 roku po numerem 0000115819.

Stowarzyszenie Żuławy 
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
e-mail: biuro@stowarzyszenieżuławy.org.pl
telefon kontaktowy: 509 396900 – Grzegorz Gola – kierownik biura
NIP 5792182998 Regon 220249232


www.stowarzyszeniezulawy.org.pl